Înscriere


Centrul pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului desfășoară în perioada Mai – Octombrie 2016 proiectul “LIBER LA VORBIT”.

slide_liber_2

Proiectul presupune organizarea de ateliere de oratorie, discursuri improvizate, tehnici de argumentare, gândire structurată precum și tehnici de bază de dezbatere.
Proiectul vizează dezvoltarea personală și profesională a tinerilor prin implicarea lor ca și participanți activi în cadrul atelierelor ce urmează a fi desfășurate, folosindu-se metode de educație non-formală.

Obiectivele programului de finantare care sunt urmarite de proiect sunt:

1.) Creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare;
2.) Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor;
3.) Promovarea ideii de voluntariat în randul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari;
4.) Conştientizarea necesităţii de implicare în procesul de luare a deciziilor înrândul tinerilor;
5.) Dezvoltarea paletei de servicii pentru petrecerea timpului liber a tinerilor din Timişoara

Proiectul este finanțat de către Primăria Municipiului Timișoara și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Proiectul se înscrie în calendarul de activități al programului CHECK-OUTimișoara – Capitala Tineretului din România 2016.

Participarea la proiect se face pe baza unei selecții în urma completării următorului formular:

https://goo.gl/forms/usysGIWM94Jkwwi81